לחץ כאן כדי להתחבר למערכת
אמנויות:
מוסיקה
תיאטרון
תקשורת
אמנות
כבשים בתערוכה
פסיפס הפרפרים
מחול
קולנוע
.
קולנוע
קישורים מומלצים


עמוד הבית
אודותינו
כותבים עלינו....
רקע
אני מאמין
משאיפה למימוש
החזון הבית-ספרי בתחום המצוינות
תכנית פעולה תשע"ג
תקנון בית הספר היסודי אורנית
אמנה למניעת אלימות
מעורבות תלמידים באירועים אלימים
תקנון חברתי
תוכנית פעולה בית-ספרית
הפרעות תלמידים במהלך השיעורים
מדרג תגובות- פגיעה חברתית
סמל בית ספר
דברי המנהלת
אגרת לסיום שנת הלימודים תשע"ד
דברי המנהלת לפתיחת שנה"ל תשע"ה
דברי המנהלת שנה"ל תשע"ה
משולחן ההנהלה
תקנון בית ספרי
חיסונים כיתות א'
חיסונים כיתות ב'
מרכז למידה
תכנית טיפוח תלמידים מחוננים - כתות ב'
מועדי חופשות תשע"ה
זמני צלצולים
או"ח משרד החינוך
לוח ארועים - תשע"ה
המנון בית ספרנו
המנון בית הספר
ארכיון חדשות
מידעון מרץ-קול אחד
קול אחד - מידעון חודש פברואר
קול אחד - יום פתוח
יום פתוח בנושא לימודי האמנויות
קול אחד
מידעון "קול אחד" ינואר 2011
יום פתוח בנושא לימודי האמנויות
בוקר מוסיקלי
ימי הבריאה
תחרות פוסטר השלום
מופע לפתיחת לימודי התאטרון
מופע לפתיחת לימודי התיאטרון
משמרות זה"ב לא יתפקדו
כתת אומן - בניית ספסלים
פרויקט בנות מצווה
כנס מקהלות
יום האמנות הפלסטית
תזונה נכונה ובריאה
שבוע החינוך הגופני והספורט – תש"ע
סדנת שוקולד
לוח מבחנים מעודכן למחצית ב'
פוסטר השלום
אורניתון
תערוכת יצירות תלמידים "סיפור בקופסא"
יום השואה בבית ספרינו
משחקי חצר
מרחבי כתה
מרחבי לימוד
לוח מבחנים מחצית א
משוב
הדרכה - משוב הורים ותלמידים
משוב- עדכונים והדגשים
למידה בשעת חירום


חיפוש באתר

כל הדפים

תכניות לימודים בית ספריות

תכנית לימודים- כתיבת עבודה כתות ו'...


כתיבת עבודה: ו'

 

מחצית א':

כתיבת עבודת חקר על מדינה - בתאום עם מערכי השיעור בגיאוגרפיה ובשילוב מחשב

 

שיעור 1:

תאום ציפיות - מטרה: הגדרת הגבולות ודרישות השיעור.

משימת מחשב: להיכנס לאתר מתקוונים לכתוב עבודה- להעתיק משם את שלבי החקר. פתיחת מייל לכל התלמידים שאין להם. פתיחת תיקיה מיוחדת לכתיבת עבודה לצורך שמירה עקבית של כל  החומרים הנאספים.

 

שיעור 2:

מהי כתיבת עבודה - מטרה: הבנת מהות כתיבת עבודת חקר כתהליך שדורש הכנה. והבנת מהות השוואה (כלי שישמש לאורך  תהליך  הלמידה השוואה בין צפון לדרום באגן הים התיכון).

משימת מחשב: בניית טבלת ההשוואה, הקלדת הנתונים והדפסה.

 

שיעור 3:

שיקולי בחירה - מטרה: הבנת תהליך הבחירה וחשיבות הידע המוקדם לצורך הבחירה.

משימת מחשב: איתור שני אתרי אינטרנט על המדינות שנבחרו העתקתם כקובץ  WORD ועריכתם.

 

שיעור 4:

שיקולי בחירת מדינה - מטרה: לבחור מדינה באגן הים התיכון בעזרת שיקולים משמעותיים. ולדעת לכתוב אותם.

משימת מחשב: כתיבת נימוק בחירה על  פי הכללים, שלחו לי במייל לטיוט.

 

שיעור 5:

הכרות עם מקורות המידע הקיימים - מטרה: הכרות עם הספרייה והמקורות הממוקדים לנושא.

התלמידים ידעו כיצד כותבים רשימה ביבליוגרפית

משימת מחשב: הכנת רשימת מקורות אינטרנטיים וכתובים

 

שיעור 6:

כתבות מהעיתון - מטרה: העיתון כמקור מידע- התלמיד ידע את חשיבות העיתון כמקור ואת חסרונותיו

חובה שתופיע  בעבודה כתבה אחת לפחות. יש להתמיד בחיפוש

משימת מחשב: זמן חופשי לאיתור מיידע     

 

שיעור 7:

ת.ז. למדינה - מטרה: התלמיד יבחין בהבדל בין מידע מידי שנתן למסור לבין מידע הדורש מחקר

משימת מחשב: כתיבת מכתב רשמי, כתיבה למייל

                    הכנת מחוון הערכה לת.ז. במחשב. כל תלמיד ידפיס ויצרף לת.ז

 

שיעור 8:

מדידה והערכה ע"י תלמידים - מטרה: התלמידים ידעו לעשות שימוש במחוון הערכה, ויתנו משוב עמיתים

משימת מחשב: הכנת תרשים זרימה. על נושא כללי

 

שיעור 9:

קביעת ראשי הפרקים לעבודה - מטרה: יישום תהליך הלמידה בגג ובשאילת השאלות

משימת מחשב: הכנת קובץ עם "שלד" העבודה

 

שיעור 10:

מבוא, ערך מוסף, כתיבת מסקנות, ביבליוגרפיה והכנת הנספחים

מטרה: התלמיד ידע את הכללים של כתיבת כל אחד מחלקי העבודה הנ"ל

משימת מחשב: הקלדת חלקי העבודה השונים

 

שיעור 11:

קביעת מחוון העבודה - מטרה: התלמיד ידע מראש מה הציפיות ממנו ויפעל בהתאם

באתר ביה"ס מופיע המחוון כל אחד נדרש להדפיסו ולצרפו לעבודה

 

שיעור 12-14

עבודה אישית על כתיבת ראשי הפרקים - מטרה: פתרון בעיות, ובדיקת מקומו של כל אחד בשלבי העבודה

אפשרות שימוש בספריית ביה"ס, מחשבים ועזרה של המורה

משימת מחשב: הקלדת הסיכומים

 

שיעור 15:

הגשת עבודות - מטרה: יכולת השוואה עם עבודות אחרות. איתור טעויות

 

 

 

 

מחוון הערכה לעבודת חקר- מדינה באגן הים התיכון

 

ל :_________________________

 

המדינה הנחקרת :______________

 

 

טוב מאוד

100-85

טוב

85-75

כ.טוב

75-70

מספיק

לא מספק

תכן

בעבודה קיימים הפרקים כנדרש. הסיכומים מנוסחים היטב והמידע משמעותי.

 

בעבודה קיימים הפרקים כנדרש. המידע משמעותי אך אינו מנוסח בבהירות.

בעבודה קיימים הפרקים כנדרש. חסר מידע משמעותי והוא אינו מנוסח בבהירות.

בעבודה חסר חלק מהפרקים.

המידע בפרקים הקיימים דל ואינו מספק.

בעבודה חסרים רוב הפרקים.

המידע בפרקים הקיימים דל ואינו מספק.

עריכה

העבודה ערוכה היטב, על פי הכללים.

סדר הסיכומים הגיוני ויוצר רצף למידע שנכתב.

 

העבודה ערוכה על פי הכללים.

רוב הסיכומים מסודרים ברצף הגיוני.

 

העבודה, בחלקה, אינה ערוכה על פי הכללים.

סדר הסיכומים לא תמיד הגיוני . חסר רצף למידע שנכתב.

 

העבודה אינה ערוכה על פי הכללים.

לא קיים סדר הגיוני לסיכומים.

 

העבודה אינה ערוכה על פי הכללים.

 

 

מקורות מידע

רשימת המקורות מגוונת ונכתבה כראוי.

 

רשימת המקורות נכתבה כראוי. נעשה שימוש ראוי במקורות מיידע ממוקדים.

 

רשימת המקורות לא נכתבה כראוי. נעשה שימוש ראוי במקורות ממוקדים.

רשימת המקורות נכתבה כראוי. נעשה שימוש במקורות מידע כללים בלבד.

לא נכתבה רשימת מקורות מידע.

עיצוב

העבודה מעוצבת בקפידה. שולבו אמצעי המחשה בדרך נאה.

 

העבודה מעוצבת בקפידה. שולבו  אמצעי המחשה בדרך נאה. העבודה אינה כתובה  בגופן הולם.

 

העבודה מעוצבת בקפידה.

שולבו  אמצעי המחשה לא עפ"י הכללים.

 

העבודה מעוצבת בקפידה.

לא שולבו  אמצעי המחשה .

העבודה איננה מעוצבת כנדרש.

ערך מוסף

נכר הרצון להעמיק, להוסיף ולהשקיע מעבר לנדרש. צורף פרק ייחודי.

 

צורף פרק ייחודי.

 

 

הפרק הייחודי שצורף אינו כתוב מפורט דיו.

הפרק הייחודי שצורף אינו כתוב כראוי.

לא נכתב פרק ייחודי.

הגשה בזמן

 

 

 

 

העבודה לא הוגשה במועד.

 

 

לסיכום:______________________________________________________________________________________________________________________

 

הציון:__________                                                     אורלי סיני :_____________

 

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

מנהלת בית הספר: גליה אלפן

מנהלת האתר: אורית ששון

oritsass@gmail.com

בית-ספר יסודי אורנית, השקד 7 אורנית.

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר