החטיבה שלנו
עיתון החטיבה
מיכה רייסר- קווים לדמותו
תקנון ביה"ס תשעג
יצירת קשר
למידה בשעת חירום
מידע להורים
ספרי לימוד
חוזר תשלומים
צוות מורי ביהס
מבנה הציון בתעודה מחצית א
בעלי תפקידים חט"ב ע"ש מיכה רייסר
השתייכות ארגונית
דבר המנהלת לסיום השנה
פעילויות חינוך ערכי חברתי
תכנית חברתית ערכית
מועצת תלמידים
חינוך חברתי בחטיבה
פעילות ערכית חברתית
התנדבות בקהילה
חדר היועצת
מעברים : מכיתה ו' לכיתה ז'
מעברים מכיתה ט' לכיתה י'
התאמות ל"ל
בעת הצורך
הספרייה שלנו
שעות פעילות
על הספרייה
מה ברשת -איפה אני מוצא מה?
חידת החודש
מצעד הספרים
המלצת הספרנית לקריאה
המלצה לספר
יום שפת האם הבין-לאומי
אירועים
טקס יצחק רבין 2013
האחר הוא אני
יום גיבוש כיתות ז
גבעת האירוסים כיתה ט1
שעור עברית במבואת בית הספר
סדנה על התמודדות עם קושי וכישלון
יום איכות הסביבה- ט" ו בשבט
שירה בציבור לקראת ט"ו בשבט
הרצאת העשרה על נפלאות המוח
מידע לתלמיד
מערכת שעות תשע"ד
לוח מבחנים תשע"ד
עבודת שורשים
מגמת מחול
הזמנה ליום הפתוח


החדשות
(01/05/14)
אירועים היסטוריים המתרחשים בחודש מאי
למידע נוסף

ארכיון חדשות

האירועים
<< נובמבר, 2014 >>
א ב ג ד ה ו שבת
            1
ח חשון
2
ט חשון
3
י חשון
4
י"א חשון
5
י"ב חשון
6
י"ג חשון
7
י"ד חשון
8
ט"ו חשון
9
ט"ז חשון
10
י"ז חשון
11
י"ח חשון
12
י"ט חשון
13
כ חשון
14
כ"א חשון
15
כ"ב חשון
16
כ"ג חשון
17
כ"ד חשון
18
כ"ה חשון
19
כ"ו חשון
20
כ"ז חשון
21
כ"ח חשון
22
כ"ט חשון
23
א כסליו
24
ב כסליו
25
ג כסליו
26
ד כסליו
27
ה כסליו
28
ו כסליו
29
ז כסליו
30
ח כסליו
           
כל האירועים


כל הדפים

חדר היועצת

התאמות ל"ל


התאמות לימודיות (ל"ל)

התערבות במתן התאמות במבחנים.doc.

השלמה בעל פה.doc.

מודל התאמות במבחנים.doc.

פורום אתר שפי.doc

 

1. התערבות במתן התאמות במבחנים-

 

להלן הסבר מפורט לצורך הבנת משמעותן של ההתאמות במבחנים.

ההתאמות במבחנים נועדו לסייע לךתלמידים בהתמודדות עם הקשיים ובכך לשפר את ההישגים הלימודיים.

 

מי זכאי להתאמות במבחנים?

 

תלמיד אשר יש בידו אחד משני האבחונים הבאים:

·                      אבחון דידקטי.

·                      אבחון פסיכודידקטי (משולב).

 

הערה:אבחון פרא - רפואי (פסיכיאטרי/נוירולוגי/ ריפוי בעיסוק...) אינו עומד בפני עצמו אלא מהווה תוספת לאחד האבחונים הנ"ל.

 

מהו אבחון תקף?

 

אבחון שנעשה בכתה ז' תקף עד גיל 25 לצורך בחינות הבגרות.

תלמיד הלומד בחט"ב אשר עשה אבחון בכתה ו' או לפני כן מתבקש להביא אבחון חדש.

 

ההתאמות נחלקות לשלוש רמות (מהקל לכבד):

 

לפניך טבלה המפרטת את סוג ההתאמה ואת  מאפייני הלקות המצדיקים את ההתאמה.

 

התאמות ברמה 1

 

סוג ההתאמה

ביטויי הלקות המצדיקים את ההתאמה

 

הארכת זמן הבחינה (25% מזמן הבחינה)

* איטיות בקריאה ובכתיבה

* קשיים בהתארגנות

* הפרעות קשב וריכוז

 

התעלמות משגיאות כתיב

* ריבוי שגיאות כתיב

 

שעתוק הבחינה

* רמה נמוכה של קריאות כתב היד

 

הגדלת שאלון הבחינה

* קשיי קריאה על רקע עיבוד חזותי לקוי

* ליקויים בקשב החזותי

* כבדי ראייה

 

דף נוסחאות מורחב

* קושי בדלייה מהזכרון ובשימור הזכרון

 

 

 

 

התאמות ברמה 2

 

סוג ההתאמה

ביטויי הלקות המצדיקים את ההתאמה

 

הכתבת בחינה (שכתוב)

*פער משמעותי בין יכולת ההבעה בעל-פה ליכולת    ההבעה בכתב.

 

*כתב יד בלתי קריא לחלוטין.

 

הקראת שאלון הבחינה

באנגלית: השמעת שאלון הבחינה באמצעות קלטת

 

*קריאה איטית במיוחד ו/או קריאה משובשת

שימוש במילון אלקטרוני באנגלית

*קשיים בשימוש אוטומטי במילון

*קשיי שליפה

*קשיי ארגון

*שימור בזכרון

 

 

הערות חשובות:

 

·                      שימוש במילונית מותר רק כאשר שאר התלמידים בכתה מורשים להשתמש במילון ספר כלומר: כאשר חל איסור להשתמש במילון ספר, אין להשתמש במילון האלקטרוני גם לתלמידים שמומלצת להם התאמה זו.

·                      המילון האלקטרוני נועד לתרגם מילים, ביטויים ופעלים בלבד. אין להקליד או לסרוק באמצעותו משפטים או לתרגם משפטים.

·                      החל ממועד הקיץ תשע"ב 2012 תלמידים אשר יקבלו אישור להשתמש במילונית בבחינת הבגרות יוכלו להשתמש רק במילונים אלקטרוניים שאושרו ע"י האגף לאישור ספרי לימוד בשיתוף גף יישומי מחשב בהוראה.

·                      החלקים בהם אסור להשתמש במילון או במילונית: הכתבה, דקדוק ובדיקת אוצר מילים.

 

התאמות ברמה 3

 

סוג ההתאמה

ביטויי הלקות המצדיקים את ההתאמה

 

מבחן בעל-פה

*פער של שני ציונים לפחות בין ההבעה בכתב להבעה בעל-פה לטובת ההבעה בעל-פה.

קשיים חמורים בקריאה, בכתיבה ובארגון הידע.

 

*הפרעה קשה בקשב ובריכוז שאינה מאפשרת לנבחן לעבוד באופן עצמאי ו/או להכתיב לבוחן ניטרלי.

 

 

שאלון מותאם

 

*ליקויים חריגים המונעים מהתלמיד לענות על חלקים מהבחינה.

הערה חשובה:

·                      התאמות ברמה 1-2 : ניתן לקבל על סמך אבחון דידקטי.

·                      התאמות ברמה 3 : ניתן לקבל על סמך אבחון פסיכודידקטי (משולב) בלבד.

 

 

 

 

 

2. השלמה בעל-פה –

בעבר ניתנו התאמות בבחינות על סמך אבחונים.

משנת 2004 החלו להתקיים ועדות התאמה מחוזיות אשר רק בסמכותן לקבוע האם התלמיד זכאי להתאמות ברמה 3 כלומר: היבחנות בעל-פה ושאלון מותאם.

 

ההתאמות חולקו לשוש רמות:

רמה 1- התאמות השומרות על מתכונת הבחינה ואופייה (אינה פוגעת במהות).

רמה 2 – התאמות המתייחסות לשינויים בתנאי הבחינה אך לא בתכני הבחינה (פגיעה חלקית במהות).

רמה 3 – התאמות המשנות את המהות בבחינה ( תנאי הבחינה ותוכנה).

 

1. התאמות ברמה 3 עברו לסמכות ועדת ההתאמות המחוזית בשל שינוי באופן ההיבחנות ושינוי בתוכן הבחינה.

 

2. ועדת ההתאמות המחוזית מאוד קפדנית ודנה בבקשתו של התלמיד רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

 

א.                   דיווח מביה"ס- קיים משקל רב לחוות דעת המורים.

ב.                    עבודות התלמיד- מבחנים מקוריים של התלמיד בתחומי הדעת השונים ותמלילים של המבחנים הנכתבים ע"י המורה הבוחן בעל-פה כלומר: מבחן לפני השלמה בעל-פה ומבחן אחרי ההשלמה בעל-פה.

ג.                     אבחון פסיכודידקטי (אבחון משולב)- חייבת להיות הלימה (התאמה) בין ממצאי האבחון לבין מבחני התלמיד וחוות דעת המורים.

 

חשוב ביותר לדעת!!!

 

·                      תלמיד אשר לא ייגש להשלמה בעל-פה בכל תחומי הדעת בחטיבת הביניים לא יהיה זכאי להיבחנות בעל-פה בבחינות הבגרות !!! (ועדת ההתאמות המחוזית לא תדון בבקשתו).

 

·                      ההתאמות עפ"י האבחון הן בגדר המלצות בלבד וביה"ס אינו מחוייב לתת אותן לתלמיד.

 

·                      במהלך הלימודים בחט"ב, הצוות הבית-ספרי אוסף נתונים על תפקודו הלימודי של התלמיד ומאגד ממצאים אלה  בתיק אישי לכל תלמיד מאובחן. תיק זה נקרא "תיק תלמיד".

התיק נועד לאסוף מידע על התלמיד (מבחנים מקוריים, ציונים לפני ואחרי מתן ההתאמה, דו"ח תפקוד לימודי בתחומי הדעת השונים ועוד) והוא מועבר לועדת ההתאמות הבית ספרית והמחוזית.

בועדה זו דנים ביעילות ונחיצות ההתאמות ועל סמך ממצאים אלה מאשרים או דוחים את הבקשה למתן ההתאמה בבחינות הבגרות.

 

·                       התאמות ברמה 1-2 מאושרות על-ידי ועדת התאמות בית ספרית.

 

·                      התאמות ברמה 3 מאושרות רק על-ידי ועדת התאמות מחוזית (עפ"י התנאים המפורטים לעיל).

 

 

3. מודל מתן ההתאמות במבחנים.

 

* כל תלמיד מאובחן הזכאי להתאמות במבחנים חייב להציג את "כרטיס ההתאמות" ולהניחו על השולחן עם קבלת המבחן.

 

לפניך הנחיות לקבלת התאמות במבחנים:

 

1.                   הארכת זמן- הנך זכאי לתוספת זמן של 25% מזמן הבחינה.

·                      מבחנים אשר יתקיימו במשך שני השיעורים הראשונים- הארכת הזמן תינתן על-חשבון הפסקת האוכל (10 דקות)  + 5 דקות נוספות על חשבון זמן הפסקת החצר.

·                      מבחנים אשר יתקיימו במשך שיעור אחד – הארכת הזמן תינתן בסוף יום הלימודים בתיאום עם המורה המקצועי.

 

2.                   הקראת שאלון הבחינה-

 

התאמה זו תינתן עפ"י הצורך (לפי בקשת התלמיד) בזמן הבחינה.

      באנגלית- התאמה זו תינתן באמצעות דיסק-מן ואוזניות.

   

הערות:

·                      התאמה זו היא הקראת שאלון הבחינה בלבד ללא מתן הסבר ו/או תיווך כלשהו.

·                      תלמיד אשר לא ירכוש דיסק מן לא יוקרא לו שאלון הבחינה והדבר עשוי לפגוע באופן משמעותי ביותר בציוניו.

 

3.                   השלמה בעל-פה-

 

זוהי התאמה ברמה 3 כלומר: התאמה שעל התלמיד להגיש בקשה לוועדה המחוזית על מנת להיות זכאי לבחינה בעל-פה בבחינות הבגרות.

זוהי ההתאמה המשמעותית ביותר ועל-כן יש לפעול עפ"י ההנחיות הבאות:

 

באחריות המורה:

·                      לבחון את התלמיד בעל-פה (בחינה בכתב+השלמה בעל-פה).

·                      לתאם מועד לבחינה בעל-פה מול התלמיד הזכאי להתאמה זו (בסוף יום הלימודים).

·                      לבדוק לפני כל בחינה את שמות התלמידים אשר זכאים להשלמה בעל-פה.

·                      להכין מבעוד מועד עותק נוסף מהמבחן (טופס בחינה ריק) בו יכתוב המורה המקצועי את תשובות התלמיד בעת ההשלמה בעל-פה (תמליל).

·                      להשוות בין ציוני שני המבחנים (בעל-פה ובכתב) ולבדוק האם קיים פער בציונים והאם התאמה זו אכן שיפרה את ציון התלמיד בשני ציונים לפחות (20 נקודות).

·                      למסור לרכזת לקויות למידה את המבחן המקורי ואת התמליל על מנת שתוכל לתייק מסמכים אלה בתיק התלמיד (אשר יימסר בהמשך לועדת התאמות מחוזית) ועותק מהבחינה יימסר לתלמיד.

·                      לדווח לרכזת לקויות למידה על תלמיד אשר מסרב לממש התאמה זו.

 

באחריות התלמיד:

·                      תחילה להיבחן בכתב בכתה.

·                      לכתוב על גבי טופס הבחינה כי הוא זכאי להשלמה בעל-פה.

·                      לתאם מועד לבחינה בעל-פה מול המורה המקצועי.

·                      להיבחן בעל-פה ולממש התאמה זו.

 

הערה: ההשלמה בעל-פה תתקיים אך ורק בסוף יום הלימודים ולא יאוחר מיומיים לאחר מועד הבחינה.

תלמיד אשר לא יממש התאמה זו בחט"ב תישלל זכאותו לבחינה בעל-פה בבחינות הבגרות!!

דיווח זה יופיע בתיק התלמיד ויימסר לתיכון. כמו כן, ועדת התאמות מחוזית לא תדון בבקשתו ללא המסמכים הדרושים (מבחנים מקוריים+תמלילים, חוות דעת מורים, המלצות הועדה הבית ספרית).

 

 

4. פורום שאלות ותשובות (ל"ל) -

באתר זה מופיעות שאלות ותשובות בנושא לקויות למידה.

לעשות קישור לאתר שפ"י (שירות פסיכולוגי ייעוצי) במשרד החינוך.

 

 

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share


הקישורים
החטיבה העליונה "רביבים"
לחץ כאן לקישור
גוגל
לחץ כאן לקישור
facebook
לחץ כאן לקישור
MY SCHOOLY
לחץ כאן לקישור
מורפיקס
לחץ כאן לקישור
פורטל התלמידים אוח
לחץ כאן לקישור
כל הקישורים

התמונות
טוען...
כל התמונות

 

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר