עמוד הבית
מרחבי כיתה
גלריות
פורומים


מידע לשעת חרום
אתר או"ח
אתר לומדים מרחוק
חוזרי מנכ"ל בנושאי בטיחות ובטחון
אתר שפ"י
אתר פיקוד העורף
הורים יקרים
אודות
דבר מנהל חט``ע
דבר המנהלת
צעדים ראשונים באתר
אומ``ץ ברוגוזין
החינוך החברתי
אתר ביה``ס
החזון שלנו
מבנה בית ספר
בעלי תפקידים
צוות ניהול מרכזי
הנהלת בית ספר
הצוות הייעוצי
רכזי מקצוע
רכזי מגמות
מבנה בית הספר
מבנה תעודת הבגרות
מגמות לימוד
מדעי מחשב
כיתת מדעים
מדעי החברה
תקשורת
ניהול עסקי
אלקטרוניקה וחשמל
ערבית
תיאטרון
תושב``ע
כימיה
ביולוגיה
פיזיקה
מסלולי למידה
טופסי רישום
הצהרת בריאות
שאלון קבלה
טופס הנחה
אישור צילום תשעה
מכתבי הערכה בנושא הישגים
הישגי התלמידים בבחינות הבגרות במקצוע הישגי החברה
הישגי בית הספר בבחינת הבגרות בכימיה
תוצאות בחינות הבגרות בערבית
תוצאות בחינות הבגרות בניהול עיסקי
תוצאות בחינות הבגרות בתושבע
מידע להורים
עולים חדשים
תפיסתו החינוכית של ביה``ס
סדנת הורים למתבגרים
הנתיב העיוני הרגיל
הנתיב העיוני - המוגבר
מסלול מצטיינים
הנתיב הטכנולוגי - המוגבר
קריטריונים לשיבוץ תלמידי כיתות ט'
התוכנית לקידום כוח אדם טכנולוגי
התמודדות עם מצוקה רגשית- ארגוני סיוע
מידע לתלמידים
לוח צלצולים
חובות התלמיד
תלבושת
העדרויות
בטיחות ובטחון
טיולים וימי שדה
פעילות מועצת תלמידים
מידעון
מסלולי לימוד
זכויות התלמיד
תקנון נוכחות
שינוי מערכת שעות
מערכת שעות
פינת זכרון
ספריית בית הספר
שעות הפעילות
עידוד קריאה
המלצה על ספר
מצעד הספרים
מצעד הספרים 2013
מצגת מצעד הספרים 2014
האינטרנט גלישה בטוחה
מדריך להורים הצד האפל של הרשת
מרחב האינטרנט כחלק ממרחב החיים
היום הלאומי לגלישה בטוחה ברשת בסימן משפחה ברשת - 7/2/12
אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט
מחויבות אישית
מחויבות אישית
תכנית תעודת בגרות חברתית – מסלול של מצוינות חברתית
חינוך חברתי קהילתי
חינוך חברתי קהילתי
אירועי ביה"ס הקהילתי לתשע"ד
קבוצות מנהיגות תלמידיםכל הדפים

מידע להורים

עולים חדשים


עולים חדשים

הנהלת ביה"ס מכירה בחשיבות שילובם הלימודי- חברתי – ערכי של תלמידים עולים חדשים מכל התפוצות.

התלמידים לומדים במסלול לבגרות מלאה על פי תוכניות מיוחדות לעולים חדשים בהנחיית משרד החינוך ובקבוצות קטנות.

תלמידי שכבת י"א ישתתפו השנה בסמינר זהות אשר יתקיים במשך 3 ימים בקיבוץ לוחמי הגטאות בו ילמדו על מורשת ישראל, מורשת קרב ויחסי קולטים – נקלטים. כל התלמידים משתתפים בפעיליות החברתיות הנערכים בביה"ס.

 טל':  04-8440254
פקס: 04-8443969
רח' הוגו מולר 13,
ת"ד 229, קרית אתא
מיקוד: 2810102

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר